kurumsal

Terapi Çeşitleri

Regresyon Terapi

Geçmişte yaşadığınız herşeyin olumsuz etkilerinden kurtulmak için geçmişe yolculuğun yapıldığı ve yeni keşif ve çözümlerle kişinin kendisini hapsettiği ... Herşeyden kurtularak, gerçek anlamda özgürleştiği regresyon terapiye hoşgeldiniz... EnaTherapia

İnsanın bütünlüğünü sağlayan temel bileşimler, ruh, beden ve zihindir. Doğum süreciyle birlikte beden, zihin ve ruh aynı paralellikte öğrenmeye başlar. Örneğin bir bebek acıktığında önce tepki vermeden bekler. Sonra baktı ki ihtiyacı karşılanmıyor, ağlamaya başlar… Bebeğin tepkisinin neden kaynaklandığını anlayabilmek için anne/baba bebeğin altını pisletip pisletmediğine bakar, bazen karnının acıkıp acıkmadığına,….

Böylelikle bebek tepki vererek ihtiyacının karşılandığını öğrenir ve bu doğrultuda hareket eder. Ağlama davranışıyla birlikte ihtiyacını ifade etme düşüncesi birleşir ve sonrasında gereksiniminin tamamlanacağına dair beklentisi oluşur.

Yani yaşayabilmek ya da hayatta kalabilmek adına nasıl tepki vereceğimizi fiziksel ihtiyacımız hissettirir. Sonrasında zihin bunu nasıl çözümleyebileceğiyle ilgili seçenekler oluşturur. Sonrasında öğrendiğimiz şekilde, ihtiyacımız karşılanırsa, ruhumuz da beslenir ve kişi kendini güvende hisseder. Fakat eğer bebeğin ihtiyacı ağlasa da, tepki verse de karşılanmıyorsa, bebek önce fiziksel sonra zihinsel, akabinde de ruhsal tatminsizliğiyle yaşama başlar… ve tatmin olamadığı bir hayatı öğrenir.

Sonrasında yaş ilerledikçe aile dışındaki “dış gerçek”le birey karşılaşmaya başlar. Bu karşılaşmayla birlikte yeni öğrenmeler devreye girer. Anne ve babasından, aile içinde birlikte yaşadığı insanlardan öğrendikleriyle, çevreden öğrendikleri farklılaşmaya başlayınca, çocuk kendi doğru ve yanlışını bulmak adına keşiflere çıkar.

Her ne onun zihin, beden ve ruhunu doyuruyorsa, onları edinmenin formüllerini yaratır ve derken bu davranış alışkanlığa dönüşür. Örneğin kendinden başka kimseye güvenmeyen bir annenin çocuğu, sürekli annesi tarafından korunacağına inandığı için adının “güven fanusu” konulduğu izole bir hayatta yaşamaya başlar. Zaman ilerledikçe gerçek hayatın bu olmadığını gördüğünde de hayatın içine girmekde zorluklar yaşar.

Ya da başka bir öğrenmeyle hayata başlamış bir başka bireyden bahsedecek olursak, şayet fiziksel, zihinsel ya da psikolojik ihtiyacını, sürekli anne ve babasını zorlayarak almayı öğrendi ise, aile dışındaki insanlarla olan ilişkilerinde de hep birşeyleri zorlayarak almaya çalışan biri haline gelir.

Fakat çocuk bilinçdışı düzlemde bunu neden yaptığını bilmezken, gözden kaçırdığı başka bir gerçek vardır ki, herkes birbirinden farklıdır. Dolayısıyla her bireyin birşeyleri yapma ve ifade etme, isteme şekli birbirinden farklıdır.  Yani kısacası herkes ailesi gibi değildir.  Bu tür davranışları kişi genelde neden yaptığını bilmeden yapar ve bu alışkanlık, aslında onu ciddi bir mutsuzluğa iter.

Kelime anlamı gerileme ya da geriye doğru gitme olan regresyon terapinin amacı, bireyi neden öyle yaptığını bilmeden, o istemediği davranışa götüren nedenleri keşfedip, bilinçaltından bilinç düzeyine çıkartarak, çözümlemek, ve sonrasında kişiyi mutlu ve sağlıklı bir zihin, beden, ruh bütünlüğünde yaşamına yolcu etmektir.

ENA Therapia Psikoterapi Merkezi olarak merkezimizde uzman psikologlar eşliğinde, Regresyon Terapisiyle, kişiyi olumsuz yönde etkilediğine inanılan korku, endişe, panik, öfke ve nefret, değersizlik, mazosadosit, sadosit, narsist, ruh durum hali, öfke, kin, sıkılganlık gibi, insanı ilgilendiren her konunun yer aldığı duygu durum ve davranış bozuklukları başarıyla tedavi edilmektedir.

enatherapia

  • 0212 279 22 02
  • 0212 279 22 05
  • ena@enatherapia.com
  • Levent Mahallesi, Tekirler Sokak No: 18/1, 1. Levent / İstanbul

ena therapia yeniliklerinden, haberlerinden ve hizmetlerinden haberdar olmak için e-bültene üye olun:

RANDEVU AL