kurumsal

Grup Terapisi

Grup Terapisi ve Yararları

Bir çok kuramcıya göre insan dünyaya ilk geldiği zaman neler olduğunun bilincinde değildir. Hatta bazı kuramcılara göre annesini kendinin bir uzantısı olarak algılayacak kadar bile neler olduğunun bilincinde değildir. Ancak bir süre sonra kendinden bağımsız bir başka varlık olduğunu keşfeder. Böylece adı bilinçli bir şekilde konmamış olsa bile ilk "grup" yaşantısı deneyimi annenin, yani bir "ötekinin" fark edilmesi ile başlar.

Zaman içinde "ötekilerin" sayısı hızla artar ve bu ötekiler bir grup olarak bireyin kişilik gelişimini, dünya algısını, tepkilerini, beklentilerini bir "model" olarak etkilemeye başlar. Örneğin ilk grup oluşumunun başladığı anne ve bebek arasındaki ilişkiye bakıldığında; bebek ağlayarak karnının acıktığının tepkisini verir, annede deneme yanılma yoluyla onun ne demeye çalıştığını anlar. Anne ve bebekten oluşan bu ilk grup kavramına bakıldığında; ihtiyaç, beklenti, ve bunun algılanıp giderilmesi gibi bir süreç vardır. Şayet bu grubun devamlılığının sağlanması gerekiyorsa anne bilir ki bebeğin ihtiyacı karşılanmadığı takdirde bebek aç kalacak ve yok olacaktır. Dolayısıyla grubun devamlılığı için, öncelikli olarak temel ihtiyaçlarının görülmesi ve karşılanması gereklidir. Bir sonraki aşamada babanında eklendiği "aile" denilen, pek çok kavramın ve alışkanlığın model alınarak oluşturulduğu en temel grup oluşur. Zaman ilerledikçe, ortak hedefler, hobiler ve beklentiler dahilinde grup çeşitlilikleri oluşur. 
 
Grup çalışmalarının faydalarının gözlemlenmesiyle birlikte, grup terapileri uygulamaları da dünyada hızla yayılmaya başlamıştır. Grup terapisi, ruhsal sorunun yapısına bağlı olarak bireysel terapiden daha kısa sürede daha etkili olabiliyor. Bireysel terapilerden farklı olarak grup terapisinde bir gruba ait olma ve birliktelik hissi yoğun olarak yaşantılanır. Grup terapilerinde, grup dinamiği ve aktarım, kişilerarası etkileşim süreçlerini harekete geçirdiği için, ruhsal çatışmalar, bireysel terapilere oranla çok daha kolay biçimde su yüzüne çıkar ve bunlar üzerinde çalışma fırsatı doğar. Bu nedenle, duruma göre, grup terapilerinde daha hızlı ilerleme sağlanır.
 
Grup sürecinin içine giren birey; yaşadığı sorunla ilgili olarak yalnız olmadığını görüp, empati gücünü geliştirir, bunun dışında yaşadığı problemi farklı bireyler tarafından farklı bakış açılarıyla algılama fırsatı yakaladığı için, mevcut probleme 360 derecelik bir açıyla, en objektif haliyle bakabilir. 
 
Grup terapisi; insanın sosyal bir varlık olduğu gerçeğinden yola çıkar. İnsanın hayata karşı tutumu aslında diğer insanlara karşı tutumudur. Bu diğer insan ilk etapta aile yani anne ve baba varsa kardeşlerdir. Daha sonraları okul arkadaşları ve çeşitli sosyal gruplarla devam eder. Yetişkinlikte buna iş arkadaşları eklenir. Grup terapisindeki grup da aslında bir anlamda küçük bir sosyal ortamdır. Gerçek hayattaki sosyal ortamların bir örneklemidir. Buradaki konum, tavır, konuşma ve kullanılan ilişki kalıpları gerçek hayattaki sosyal ortamlardakilerle örtüşür.
 
Grup terapisi minimum 6 maksimum 14 katılımcıdan oluşmaktadır. Terapi hedefleri, grubun türüne ve yapısına göre katılımcıların kişisel gelişimlerini desteklemekten, psikolojik hastalıkların iyileştirilmesine kadar geniş bir yelpazede yer alır.
 
Grup Terapisi; danışanların kendi sorun ve yaşantılarını, başkalarının da yer aldığı, güvenli bir ortamda ortaya koyarak, deneyimlerini birbirlerine aktarmalarını, birbirlerinin deneyimlerinden öğrenmelerini, birbirlerini model alarak yeni sosyal beceriler edinmelerini, farklı kişilerle etkileşime geçerek farklı tutum ve davranışlar edinmelerini, ve bunları grup içinde deneme, sınama fırsatı bularak kendi yaşamlarına aktarmalarını sağlar.
 
Süreçten yarar sağlayanları görmek kişide 'ben de iyileşebilirim' düşüncesini doğurur.
Aynı zamanda yaşadığı sorunun başkaları tarafından da yaşandığının gözlemlenmesi, kişinin yaşadıklarının yalnızca kendinde olmadığını farketmesini sağlar. Grup terapilerinde birey destek alırken aynı zamanda diğer katılımcılara da destek verir. Sorunuyla ilgili yetersiz ve çaresiz hissederken, bir başkasına yardım edebilmesi iyileştirici bir etki sağlar. Kişi, psikolojik yapısı hakkında bilgi edinir ve diğerlerine de kendi bildiklerini aktarır. Her katılımcı konuya kendi bakış açısından yaklaştığı için çeşitlilik sağlanır.
 
Grup, bir anlamda aileyi de temsil eder ve aile içi çatışmalar grupta canlanır. Bu çatışmalar olumlu ve onarıcı bir biçimde yeniden yapılandırılır. Geçmişteki çözülmemiş problemlerin çözülmesi, geleceğe yönelik olumlu duyguların oluşması sağlanır.
 
Sosyal ortamlarda nasıl davranılacağı, iletişim becerilerinin kazanılması gibi katkı sağlayacak bilgiler geri bildirim ile öğrenilir. Grup içinde birey, katılımcıları model alarak hem öğrenebilir hem de diğerlerine model oluşturabilir.
Birey, diğerlerinden destek aldıkça, yargılanmadan anlaşılmaya çalışıldıkça, birbirlerinin iç dünyasını gözlemledikçe ve tanıdıkça aralarında bir bağ oluşur. Bu küçük sosyal örneklem grubunun içinde görülme, kabul edilme, aidiyet, desteklenme ve önemsenme dürtüleri doyurulur.
 
Duyguların taştığı ve dışa vurulduğu anlar, taşınan yüklerden kurtulma ve yeni farkındalıklar kazanma anlarıdır. Gerçek hayattaki her sorun bir gruba konu olarak getirilebilir. Öfke Yönetimi Kontrolsüzlüğü, Ölümcül rahatsızlıklar, Ergenlik Sorunları, Değişim Cinsel Sorunlar, Sorumluluk, Pazartesi Sendromu gibi varoluşla ilgili temalar da buna dahildir.
 
Grup çalışmaları, her grup üyesinin her türlü ihtiyacı, beklentisi dikkate alınarak grup mahremiyeti, güveni ve saygısı çerçevesinde, gruptan maksimum fayda sağlanması adına Uzman Terapistimizin liderliğinde yönetilir. Grup oluşumları, bazen katılımcıların önceden Terapistimiz tarafından oluşturulmuş konu başlıklarına göre gösterdikleri ilgiyle belirlenirken, bazen de tamamiyle hayatta hiçbirşeyin tesadüf olmadığı mantığından yola çıkarak, dönemsel katılımcı talepleriyle oluşturulur. Her oluşan grup içinde katılımcılar, birlikte geçirdikleri zaman diliminde, her bir üyenin o grubu grup yapan şeyde ne denli önemli olduğunu ve olmazsa olmaz olduğunu çok net görür. Bu nedenle grup çalışmalarına, grubun maksimum fayda sağlayabilmesi ve faydalanması adına özenle katılım gösterilmesi beklenir.

enatherapia

  • 0212 279 22 02
  • 0212 279 22 05
  • ena@enatherapia.com
  • Levent Mahallesi, Tekirler Sokak No: 18/1, 1. Levent / İstanbul

ena therapia yeniliklerinden, haberlerinden ve hizmetlerinden haberdar olmak için e-bültene üye olun:

RANDEVU AL